Just another WordPress.com site

Langkah Mengatasi dan Cara Menangani Gejala Vandalism

Oleh sebab gejala ini membawa banyak kesan buruk, langkah mengatasinya mesti dilaksanakan secara berkesan. Antara usaha yang perlu dijalankan ialah:

1. Dapatkan khidmat kaunseling oleh individu yang bertauliah atau pakar psikologi.

Perkhidmatan kaunseling perlu diberikan kepada pelajar yang bermasalah. Dalam hal ini, guru memainkan peranan penting. Setiap guru, terutamanya guru kelas harus bijak mengenal pasti pelajar yang bermasalah dan harus mendalami masalah yang dihadapi oleh mereka. Kaunseling yang diberikan pada peringkat awal selalunya berkesan untuk membantu mereka. Golongan sebegini mesti dinasihati agar melepaskan ketegangan dan tekanan yang dihadapi secara positif. Sokongan moral daripada pelbagai pihak, seperti guru, rakan, ibu bapa dan ahli keluarga juga dapa membantu. Memandangkan masalah ini semakin berleluasa, adalah baik sekiranya setiap sekolah di negara ini menyediakan seorang guru kaunseling.

2. Peranan ibu bapa.

Ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak. Ibu bapa mestilah memainkan peranan yang sewajarnya, bukan sahaja menyediakan keperluan fizikal, tetapi juga memenuhi keperluan mental dan emosi mereka. Mereka harus diberikan kasih sayang yang secukupnya, dibesarkan dengan didikan agama dan diasuh dengan nilai moral yang baik. Ibu bapa juga harus bijak mengawal pergaulan anak-anak. Anak-anak boleh diberikan kebebasan keranan kongkongan juga akan menimbulkan tekanan. Walau bagaimanapun, kebebasan itu harus ada hadnya, terutamanya dalam hal pergaulan dengan rakan sebaya. Di samping itu, ibu bapa juga harus menjadi contoh terbaik kepada anak-anak. Jika ibu bapa dapat menjadi model terbaik kepada anak-anak, insya-Allah mereka tidak akan terjerumus ke lembah kehinaan.

3. Peranan masyarakat

Bagi mengurangkan penularan gejala vandalism, pihak yang berwajib perlu melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan pameran, taklimat, program, forum, seminar, ekspo tentang buruk padah dan negativitinya gejala vandalism atau segala gejala yang berkaitan dengannya. Dengan adanya usaha sebegini orang awam akan lebih peka dan berhati-hati serta prihatin akan masalah ini, juga sedikit sebanyak dapat membantu khususnya kepada golongan remaja untuk menghindarkan kegiatan ini daripada terus merebak dan bermaharajalela di negara ini.Advertisements