Just another WordPress.com site

Bibliografi dan Sumber Rujukan

Akhbar

Berita Harian, Khamis 26 April 2001, Tajuk: Penjagaan Harta Awam Tugas Semua.

Pelita Brunei, Aneka, 11 Disember 2002, hlm. 10, Tajuk; Masalah Sosial Di Kalangan Remaja dan Belia Islam.

Pelita Brunei, Rabu, 9 Januari 2002, hlm. 9, Tajuk; Menangani Masalah Sosial Tanggungjawab Bersama.

 

Artikel

Rusli Murni, April-Jun 1990. Beriga, Bil. 27, hlm. 57-67,  “Pugut: Salah Satu Penyakit Sosial”. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Buku Rujukan

Kamaruddin Haji Husin, 1995. Siri Pengajaran dan Pendidikan Utusan: Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd

 

Internet

http://ms.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

http://psittacula.wordpress.com/2007/02/13/masyarakat-malaysia-di-mana-siviknya/

http://www.mpm.gov.my/vandalism_introduction

http://www.omdhani.info/topic/punca-vandalism

http://www.scribd.com/doc/2081250/Vandalisme-dalam-kalangan-remaja

 

Tesis

Rosniah Binti Haji Abdul Hamid, 2002. Pemugut: Kes Kajian di Daerah Brunei Muara. Tungku Link: Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam.

Advertisements